logotype

Wrocław

Skład Zarzadu


Przewodniczący         Łukasz Klimek
Wiceprzewodniczący    Joanna Sobiech-Ways
Sekretarz        Magdalena Wąsik
Skarbnik         Iwona Dąbrowska
Członek zarządu     Bogumiła Okurowska
KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący     Małgorzata Świergot
Członek     Magda Jagodzińska
Członek        Rafał Piętowski
SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący     Karolina Molek
Członek     Artur Laszczkowski
Członek        Aleksandra Mielnik

Siedziba:
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej