logotype

OT Świętochłowice

ZARZĄD TERENOWY
Przewodniczący         Karolina Kucharczyk
Wiceprzewodniczący    Patrycja Wójcik
Sekretarz        Izabela    Smółka
Skarbnik         Katarzyna Suchy
Członek zarządu     Robert Myca
KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący     Patrycja Kalka
Członek     Agnieszka Dziadosz
Członek        Ewa Wacławczyk

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący     Paulina Selega
Członek     Paweł Larysz
Członek        Beata Glaner

Siedziba:

41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38,
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z.o.o.