logotype

Sokółka

Skład Zarządu:

Przewodniczący    Anna        Bancer
Wiceprzewodniczący    Rafał        Skolmowski
Sekretarz                Gabriela    Doroszkiewicz
Skarbnik                Paulina    Babicz
Członek zarządu    Monika    Kalinowska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący    Piotr        Gałek
Członek        Joanna        Grabowska
Członek        Michał        Wysocki
SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący    Andrzej    Walenciej
Członek        Magdalena    Huryn
Członek        Katarzyna    Żabicka

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40,
 16-100 Sokółka,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce