logotype

OT Sandomierz

Skład Zarządu:

Przewodniczący               Anna Rębacz
Wiceprzewodniczący        Justyna Fularska-Sałata
Sekretarz                       Magdalena Pacholczak
Skarbnik                        Jolanta Ramus
Członek zarządu              Mateusz Bzdyra

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący         Sławomir Wiater
Członek         Karolina Nowak
Członek            Agata Wrona
        
SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący         Katarzyna    Polit
Członek                    Grzegorz     Klimek
Członek                    Danuta     Długosz

Siedziba:

ul. dr Zygmunta Schinzla 13,
27 - 600 Sandomierz,  Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu