logotype

OTOZZPF w Poznaniu

Skład Zarządu:

Przewodnicząca: Barbara Krzyśko
I
Wice Przewodnicząca: Beata Bruczyńska
II Wice Przewodnicząca: Anna Frydrychowicz    

Sekretarz: Jędrzej Gruszecki
Skarbnik: Wojciech Manikowski
Członek zarządu: Urszula Marciniak

Członek zarządu: Małgorzata Gierszewska
Członek zarządu: Maria Czader
Członek zarządu: Paweł Sip 

Komisja Rewizyjna: 
Przewodnicząca: Elżbieta Nentwig
                       Agata Kokocińska
                       Hanna Witkowska

 

Siedziba:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147

Poznań 61-545