logotype

Płock 1

Składa Zarządu:

ZARZĄD TERENOWY

Przewodniczący            Dorota    Przybyła
Wiceprzewodniczący     Sylwia    Durka
Sekretarz                    Magdalena Leśniak
Skarbnik                     Ewa Łakomy
Członek zarządu           Paweł Pręgowski

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący         Małgorzata Kłysiak
Członek                    Sylwia Osmańska
Członek                   Ewelina Biernacka

SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący         Rafał Leśniak
Członek                    Natalia Lorenc
Członek                    Katarzyna Chmielewska

Siedziba:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
ul. Medyczna 19, 09-400, Płock