logotype

OTWOCK

OZZPFOT przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku

Skład Zarządu:

RPZEWODNICZĄCY                  Edyta Urbaniak

WICE RPZEWODNICZĄCY        Kamil Wydra

SEKRETARZ                              Michał Kowalsk

SKARBNIK                               Aleksandra Kowalska

CZŁONEK ZARZADU                   Rafał Boratyński

KOMISJA REWIZYJNA

RPZEWODNICZĄCY                 Szymon Pietruszka

WICE RPZEWODNICZĄCY        Anna Zawadka

SEKRETARZ                            Joanna Brzozowska

SĄD KOLEŻEŃSKI

RPZEWODNICZĄCY                  Barbara Skrzeczyńska

WICE RPZEWODNICZĄCY        Barbara Ratyńska
SEKRETARZ                             Marzena Kurek

Siedziba:

Konarskiego 13 Otwock