logotype

OZZPFOT Oświęcim

 

Skład Zarządu

RPZEWODNICZĄCY                   Piotr  Zemła
WICE RPZEWODNICZĄCY          Marcin Woźniak
SEKRETARZ                             Paweł Kobylański
SKARBNIK                               Katarzyna Błażej
CZŁONEK ZARZADU                  Maria Ciopała

KOMISJA REWIZYJNA

RPZEWODNICZĄCY                   Dorota Szczerbowska
WICE RPZEWODNICZĄCY          Aldona Zielińska
SEKRETARZ                             Jadwiga Tokarska

SĄD KOLEŻEŃSKI

RPZEWODNICZĄCY                   Szymon Wielgosz
WICE RPZEWODNICZĄCY          Michał Kwarciak
SEKRETARZ                             Bartłomiej Chwilczyński

 

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim