logotype

OTOZZPF w Łomży

Skład Zarządu:

Przewodniczący: Maciej Bogdan

Wice Przewodniczący: Barbara Iwanowska
Sekretarz: Aleksandra Sławińska
Skarbnik: Marzena Przybyłowska

Komisja Rewizyjna: Barbara Jesionowska

                          Ewa Waldzińska

Sąd Koleżeński: Jolanta Lul

                     Tomasz Łukasik

Siedziba:

Szpital Wojewódzki w Łomży

Al. Piłsudskiego 11A pok.109.
18-404 Łomża