logotype

OT Gniezno

SKŁAD ZARZĄDU:

PRZEWODNICZĄCY              Bartosz Grzeszczak
WICE PRZEWODNICZĄCY      Justyna Łabusińska-Białobrzycka
SEKRETARZ                         Anna Nowak-Szajda
SKARBNIK                           Ewa Gieburowska
CZŁONEK ZARZĄDU              Łukasz Kabaciński

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY              Justyna Kozłowska
WICE RPZEWODNICZĄCY      Przemysław Czarnojańczyk
SEKRETARZ                         Paweł Tubacki

SĄD KOLEŻEŃSKI
RPZEWODNICZĄCY               Kinga Tomczak
WICE PZREWODNICZĄCY      Anna Kujawska
SEKRETARZ                         Jakub Lewandowski

Siedziba:

Gniezno 62-200  ul. Poznańska 15
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
„Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego.