logotype

Elbląg

ZARZĄD TERENOWY
Przewodniczący         Justyna Charko-Mróz
Wiceprzewodniczący    Marcin Stolarz
Sekretarz        Sylwia Gorczyca
Skarbnik         Edyta Staniszewska
Członek zarządu     Anna Mazurek-Kordan

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący     Anna Socha-Wiśniewska
Członek     Sylwia Drewnowska
Członek        Dorota Woźnikowska

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący     Anita Kowalska
Członek     Magdalena Borowa
Członek        Waldemar Żmuda

Siedziba:

Ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu