logotype

Bydgoszcz

Składa Zarządu:

ZARZĄD TERENOWY

Przewodniczący           Filip     Jaskólski
Wiceprzewodniczący    Krystyna Nowacka
Sekretarz                   Joanna    Siminska
Skarbnik                     Dorota    Ratuszek – Sadowska
Członek zarządu           Barbara Łyszkiewicz – Stasiowska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący          Justyna Stępowska
Członek                     Iwona Domarecka
Członek                     Ewa Trela

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący         Adam Ochociński
Członek                    Ewa Kitschke
Członek                    Anna    Lewandowska

Siedziba:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,  85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy