logotype

OT Brzesko

PZRZEWODNICZĄCY               Magdalena Marcinów
WICE PZREWODNICZĄCY        Krystyna Szot
SEKRETARZ                           Marzena Struzik
SKARBNIK                             Agnieszka Kotowicz
CZŁONEK ZARZĄDU                Renata Gawenda
CZŁONEK ZARZĄDU                Anna Dębińska

KOMISJA REWIZYJNA


PZREWODNICZĄCY             Ewelina Smoleń
WICE RPZEWODNICZĄCY     Robert Pabian
SEKRETARZ                        Renata Gala

SĄD KOLEŻEŃSKI


RPZEWODNICZĄCY               Mariusz Biel
WICE PZREWODNICZĄCY      Marta Sacha
SEKRETARZ                         Edyta Janik - Madejska

ul. Kościuszki 68,
32-800 Brzesko
SPZOZ w Brzesku