logotype

Biskupiec

ZARZĄD TERENOWY
Przewodniczący           Teresa Włoch- Kurpiewska
Wiceprzewodniczący    Sylwia Nowakowska
Sekretarz                   Sylwia Krasuska
Skarbnik                     Dorota Rodziewicz
Członek zarządu           Izabella Zych

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący     Małgorzata Radomska
Członek                Katarzyna Wichrow
Członek                Hanna Pawlikowska

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący     Dariusz Ryźlewicz
Członek                Anna Maciejewska
Członek                Krystyna Młodziejewska
   

Siedziba:

ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec
Szpital Powiatowy  im. Jana Mikulicza w Biskupcu